Tannregulering til barn og unge

Mange barn og unge har i dag tannregulering. Barn og unge under 20 år kan få fra 40 til 100 prosent stønad fra Helfo, avhengig av hva slags behandling kjeveortopeden mener det er behov for. Hvor stor dekningen blir, er basert på fastsatte takster for tannbehandling.

Innhold

Behandling som kun har en kosmetisk hensikt gir ingen stønad fra Helfo.

Hvis kjeveortopeden har avtale om direkte oppgjør med Helfo, noe de fleste har, sørger kjeveortopeden for at stønaden fra Helfo trekkes fra regningen. Dermed slipper pasienten eller pasientens foresatte å søke om individuell refusjon.

Egenbetaling

​Kjeveortopeder har fri prissetting, og kan derfor ta mer betalt for behandlingen enn stønaden fra Helfo dekker. Det betyr at pasientene må regne med å måtte betale noe av behandlingen selv, også de som har rett til 100 prosent stønad.

Trenger barnet tannregulering?

​Foreldre som lurer på om barnet deres trenger tannregulering, må gå via tannlege eller tannpleier i den offentlige tannhelsetjenesten for å få en vurdering. Det samme gjelder unge voksne som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. Tannlegen eller tannpleieren skal gjøre en selvstendig vurdering av behandlingsbehovet, og eventuelt henvise videre til kjeveortoped.

Det er kjeveortopeden som avgjør om barnet trenger behandling, og i tilfelle hvilken behandling.

Søskenmoderasjon

​Familier med flere enn ett barn med behov for kjeveortopedisk behandling kan ha krav på søskenmoderasjon, etter nærmere fastsatte vilkår. Foresatte må opplyse om at det er flere søsken med tannregulering i familien, hvis kjeveortopeden ikke er kjent med det.

Ved samlivsbrudd er det den forelderen som har retten til barnetrygden for de aktuelle søsken, som omfattes av ordningen med søskenmoderasjon. Der de aktuelle søsknene er halvsøsken, er det et vilkår at barnetrygden for de aktuelle søsken utbetales til søsknenes felles mor eller far.

Se eventuelt informasjon fra NAV om bidrag fra den andre forelderen til særlige utgifter som tannregulering, konfirmasjon og briller.

Der et eller flere søsken er adoptert, omfattes barnet eller barna av ordningen fra tidspunktet for adopsjonsbevillingen.

Tannregulering for voksne

​I noen tilfeller kan man få stønad fra Helfo til kjeveortopedisk behandling uavhengig av alder:

Innholdet er levert av Helfo

Flere artikler

Publisert 22. oktober 2021

Når bør jeg fjerne visdomstennene?

Med mindre visdomstennene forårsaker smerter eller andre problemer, trenger du ikke å fjerne dem.
Publisert 19. september 2021

Hvordan klage på tannbehandling?

Om du er misfornøyd med tannbehandlingen er det flere steder du kan henvende deg for å klage. Dette gjelder uansett om du har fått privat eller offentlig tannbehandling.
Publisert 14. februar 2021

Rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesteloven regulerer fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Loven gir enkelte grupper av befolkningen rett til et regelmessig og oppsøkende tilbud i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Har du rett på gratis tannbehandling?
Nettsiden benytter seg av informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettsiden, godtar du dette.