Tannregulering til barn og unge

Tannregulering til barn og unge

Mange barn og unge har i dag tannregulering. Barn og unge under 20 år kan få fra 40 til 100 prosent stønad fra Helfo, avhengig av hva slags behandling kjeveortopeden mener det er behov for. Hvor stor dekningen blir, er basert på fastsatte takster for tannbehandling.

Innhold

Behandling som kun har en kosmetisk hensikt gir ingen stønad fra Helfo.

Hvis kjeveortopeden har avtale om direkte oppgjør med Helfo, noe de fleste har, sørger kjeveortopeden for at stønaden fra Helfo trekkes fra regningen. Dermed slipper pasienten eller pasientens foresatte å søke om individuell refusjon.

Egenbetaling

​Kjeveortopeder har fri prissetting, og kan derfor ta mer betalt for behandlingen enn stønaden fra Helfo dekker. Det betyr at pasientene må regne med å måtte betale noe av behandlingen selv, også de som har rett til 100 prosent stønad.

Trenger barnet tannregulering?

​Foreldre som lurer på om barnet deres trenger tannregulering, må gå via tannlege eller tannpleier i den offentlige tannhelsetjenesten for å få en vurdering. Det samme gjelder unge voksne som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. Tannlegen eller tannpleieren skal gjøre en selvstendig vurdering av behandlingsbehovet, og eventuelt henvise videre til kjeveortoped.

Det er kjeveortopeden som avgjør om barnet trenger behandling, og i tilfelle hvilken behandling.

Søskenmoderasjon

​Familier med flere enn ett barn med behov for kjeveortopedisk behandling kan ha krav på søskenmoderasjon, etter nærmere fastsatte vilkår. Foresatte må opplyse om at det er flere søsken med tannregulering i familien, hvis kjeveortopeden ikke er kjent med det.

Ved samlivsbrudd er det den forelderen som har retten til barnetrygden for de aktuelle søsken, som omfattes av ordningen med søskenmoderasjon. Der de aktuelle søsknene er halvsøsken, er det et vilkår at barnetrygden for de aktuelle søsken utbetales til søsknenes felles mor eller far.

Se eventuelt informasjon fra NAV om bidrag fra den andre forelderen til særlige utgifter som tannregulering, konfirmasjon og briller.

Der et eller flere søsken er adoptert, omfattes barnet eller barna av ordningen fra tidspunktet for adopsjonsbevillingen.

Tannregulering for voksne

​I noen tilfeller kan man få stønad fra Helfo til kjeveortopedisk behandling uavhengig av alder:

Innholdet er levert av Helfo

Ofte stilte spørsmål

Hvilken stønad kan barn og unge få fra Helfo for tannregulering?

Barn og unge under 20 år kan få stønad fra Helfo for tannregulering. Stønadens størrelse avhenger av behandlingens behov og fastsatte takster for tannbehandling.
Kjeveortopeden kan sørge for at stønaden blir trukket fra regningen hvis de har avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Dekke stønaden alle utgifter til tannregulering?

Ja, kjeveortopeder har fri prissetting, og behandlingen kan koste mer enn stønaden dekker.
Pasientene må derfor regne med å betale en egenandel for behandlingen.

Hvordan kan man finne ut om barnet trenger tannregulering?

Foreldre som lurer på om barnet deres trenger tannregulering må gå til tannlege eller tannpleier i den offentlige tannhelsetjenesten for en vurdering.
Tannlegen eller tannpleieren vil gjøre en vurdering av behandlingsbehovet og eventuelt henvise videre til kjeveortoped.

Kan familier med flere enn ett barn med behov for tannregulering få søskenmoderasjon?

Ja, familier med flere enn ett barn med behov for tannregulering kan ha krav på søskenmoderasjon.
Foresatte må opplyse om at det er flere søsken med tannregulering i familien for å få søskenmoderasjon.

Kan voksne også få stønad fra Helfo for kjeveortopedisk behandling?

Ja, i noen tilfeller kan voksne få stønad fra Helfo for kjeveortopedisk behandling uavhengig av alder.
Det anbefales å kontakte Helfo for mer informasjon om stønadsmuligheter for voksne.

Artikler om tannhelse

Sist oppdatert 28. desember 2023

Tannbleking – hjemme eller hos tannlegen

Et varmt smil kan være nøkkelen til mange lukkede dører, og tannbleking har blitt et populært virkemiddel for å forsterke den visuelle appellen til dine perlerader.…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 23. september 2023

Usynlig tannregulering – et effektivt og diskret alternativ

Usynlig tannregulering har revolusjonert måten vi kan rette opp tannstillinger på. Med en serie gjennomsiktige skinner kan man oppnå et nytt smil uten at reguleringen er…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 21. september 2023

Når bør jeg fjerne visdomstennene?

Med mindre visdomstennene forårsaker smerter eller andre problemer, trenger du ikke å fjerne dem.

Les hele artikkelen