Hvordan klage på tannbehandling?

Hvordan klage på tannbehandling?

Om du er misfornøyd med tannbehandlingen er det flere steder du kan henvende deg for å klage. Dette gjelder uansett om du har fått privat eller offentlig tannbehandling.

Innhold

Først bør du ta opp problemet med tannlegen eller tannpleieren du fikk behandling av. Har du vært hos en offentlig klinikk kan du klage til fylkestannlegen uten å gå gjennom tannlegen. Hvis dette ikke løser saken, kan du klage videre.

Klage på feil og skader

Er du misfornøyd med resultatet etter å ha fått behandling, kan du kontakte Den norske tannlegeforening (NTF). De skal bidra til å løse konflikter mellom pasienter og tannleger som er medlemmer av NTF. Klagenemnda kan ikke hjelpe deg om du vil ha pengene tilbake, eller erstatning. De kan kun behandle saker som løses ved at du får prisavslag eller ved at tannlegen korrigerer behandlingen.

Har du fått tapt penger eller utgifter som følge av en skade etter behandling, kan du klage til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). For at du skal få erstatning må skaden skyldes svikt i behandlingen, ha ført til et økonomisk tap og ikke være for gammel. Svikt i behandlingen kan for eksempel være at en tannbro knekker. NPE behandler ikke saker der du har fått behandling i utlandet.

Klager hvor kravet om nedsettelse av honorar eller korrigering/omgjøring overstiger Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) sin nedre grense for behandling (10 000 kroner) kan ikke behandles av klagenemndene.

Klagenemndene kan heller ikke behandle saker der klageren ønsker erstatning for tort og svie, der klagen dreier seg om rimeligheten av pris på utført behandling, manglende overholdelse av prisopplysningsforskrift, feil ved trygdeoppgjør eller underbehandling/overbehandling.

Klage på prisen

Det stilles en rekke krav til prisopplysninger som tannlegen eller tannpleieren gir. Hvis du ber om et pristilbud, har de plikt til å gi deg det. Hvis totalprisen overstiger 5 000 kroner skal de, uten at du spør om det, gi et skriftlig tilbud med totalpris før behandlingen starter. De må også ha en prisliste eller prisoppslag på klinikken. Har de en hjemmeside, skal oppdatert prisliste også legges ut der.

Bryter tannlegen eller tannpleieren noen av disse pliktene, kan du kontakte Forbrukertilsynet. De vil vurdere om kravene til prisopplysninger er etter reglene.

Har tannlegen tatt mer betalt enn hva som var avtalt, må du ta saken til forliksrådet. Da kan det ofte være behov for advokatbistand.

Klage på andre forhold

Hvis du ikke mottar helsetjenester du har krav på, kan du klage til Statens helsetilsyn.

Hvis du vil klage på tannlegens oppførsel, kan du rette klagen til Helsetilsynet og NTFs etikkråd.

Trenger du hjelp til å klage? Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg hvis du lurer på hvilke rettigheter du har som pasient. De kan møte helsepersonell sammen med deg og de kan også hjelpe deg med å skrive klage om du trenger det.

Veien videre for å klage

Ofte stilte spørsmål

Hvor kan jeg henvende meg for å klage på tannbehandling?

Du kan ta opp problemet med tannlegen eller tannpleieren du fikk behandling av. Hvis du har vært hos en offentlig klinikk, kan du klage til fylkestannlegen uten å gå gjennom tannlegen.

Hva kan jeg klage på hvis jeg er misfornøyd med resultatet etter tannbehandling?

Hvis du er misfornøyd med resultatet etter tannbehandling, kan du kontakte Den norske tannlegeforening (NTF). De kan bidra til å løse konflikter mellom pasienter og tannleger som er medlemmer av NTF.

Hvor kan jeg klage hvis jeg har fått økonomisk tap som følge av en skade etter behandling?

Hvis du har fått økonomisk tap som følge av en skade etter behandling, kan du klage til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Skaden må skyldes svikt i behandlingen, ha ført til et økonomisk tap og ikke være for gammel.

Hvor kan jeg klage hvis tannlegen har tatt mer betalt enn avtalt?

Hvis tannlegen har tatt mer betalt enn avtalt, kan du ta saken til forliksrådet. Det kan også være behov for advokatbistand i slike tilfeller.

Hvor kan jeg klage hvis jeg ikke mottar helsetjenester jeg har krav på?

Hvis du ikke mottar helsetjenester du har krav på, kan du klage til Statens helsetilsyn.

Artikler om tannhelse

Sist oppdatert 28. desember 2023

Tannbleking – hjemme eller hos tannlegen

Et varmt smil kan være nøkkelen til mange lukkede dører, og tannbleking har blitt et populært virkemiddel for å forsterke den visuelle appellen til dine perlerader.…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 23. september 2023

Usynlig tannregulering – et effektivt og diskret alternativ

Usynlig tannregulering har revolusjonert måten vi kan rette opp tannstillinger på. Med en serie gjennomsiktige skinner kan man oppnå et nytt smil uten at reguleringen er…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 21. september 2023

Når bør jeg fjerne visdomstennene?

Med mindre visdomstennene forårsaker smerter eller andre problemer, trenger du ikke å fjerne dem.

Les hele artikkelen