Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO

Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi), er nå etablert i den offentlige tannhelsetjenesten i alle fylkene. Se hvem som omfattes av tilbudet og hvordan du får adgang til å delta.

Innhold

Hva er tilrettelagt tannhelsetilbud TOO?

De som fyller kriteriene vil først få angstbehandling eller annen psykologisk behandling. Deretter tilbys de tannbehandling slik at de oppnår en akseptable tannhelse, jamfør God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (IS-1589).

Tverrfaglige behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell. Både den psykologiske behandlingen og tannbehandlingen i Tverrfaglige behandlerteam TOO er gratis. Tannhelsetjenestens kompetansesentre har en sentral faglig rolle og har behandlerteam med spisskompetanse.

Når pasientene er i stand til å motta tannbehandling, overføres/henvises de til Tannbehandlerteam TOO som kan være team med fylkeskommunalt ansatte eller privatpraktiserende tannleger som fylkeskommunen har inngått skriftlig avtale med.

Tannbehandlerteam skal være del av et helhetlig tilrettelagt tilbud overfor de aktuelle personene, og ha særskilt kompetanse for å ivareta pasientgruppen.

Pasientene får gratis tannbehandling frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste.

Tilbudet skal utvikles til en sammenhengende behandlingskjede hvor tannhelsetjenesten sørger for pasienten får rett behandling til rett tid.

Hvem omfattes av tilbudet?

  • Personer som har vært utsatt for grov tortur
  • Personer som har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter eller vold i nære relasjoner
  • Personer som lider av odontofobi eller annen psykisk lidelse med innslag av odontofobi

Etter samtale med psykolog med påfølgende diagnostisk intervju/screening, vil det fremgå hvorvidt pasienten fyller kriteriene for å omfattes av tilbudet.

Pasientene omfattes av tilbudet til tannsettet er rehabilitert og de mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste. Innenfor ordinær tannhelsetjeneste er ikke tannbehandlingen gratis, men noen behandlinger gir rett til trygderefusjon. Egenbetalingen avhenger av refusjonens størrelse og tannlegens pris. Tannlegene har plikt til å legge ut sine priser på siden Hva koster tannlegen.

For barn og unge under 21 år og andre med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven dekkes TOO tilbudet av fylkeskommunen. Det forventes at spesialister i pedodonti involveres i tilbudet for barn og unge.

Flyktninger og asylsøkere som ikke er utplassert i en kommune, omfattes ikke av tilbudet.

Hvordan få adgang til tilbudet?

Personer over 18 år kan selv ta kontakt med fylkestannlegen eller overtannlegen i sitt fylke/distrikt, eller med tannhelsetjenestens kompetansesenter i regionen.

Leger, psykologer og annet helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som kan ha odontofobi, kan henvise til kompetansesenteret, eller til et lokalt Tverrfaglig behandlerteam TOO.

Les mer om TOO og hvor du kan finne TOO i ditt fylke

Viktige samarbeidspartnere

  • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
  • Sentre mot incest, m.fl.
  • DPS, psykologer, fastleger og annet helsepersonell
  • Universitet og andre relevante fagmiljøer

Tannklinikker som tilbyr tilrettelagt behandling

Du kan selv kontakte tannklinikkene direkte, eller henvises via tannlege, psykolog, lege eller annet helsepersonell.
Se vår oversikt over offentlige tannklinikker som tilbyr tilrettelagt tannbehandling (TOO).

Flere artikler

Publisert 22. oktober 2021

Når bør jeg fjerne visdomstennene?

Med mindre visdomstennene forårsaker smerter eller andre problemer, trenger du ikke å fjerne dem.
Publisert 19. september 2021

Hvordan klage på tannbehandling?

Om du er misfornøyd med tannbehandlingen er det flere steder du kan henvende deg for å klage. Dette gjelder uansett om du har fått privat eller offentlig tannbehandling.
Publisert 14. februar 2021

Rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesteloven regulerer fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Loven gir enkelte grupper av befolkningen rett til et regelmessig og oppsøkende tilbud i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Har du rett på gratis tannbehandling?
Nettsiden benytter seg av informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettsiden, godtar du dette.